64-41-L/51 Podnikání - distanční nástavbové studium 
 

- dvouleté distanční nástavbové studium

- pro uchazeče s výučním listem

- možnost výběru z cizího jazyka - AJ, NJ, RJ

Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia.

Přihláška ke studiu - Prihlaska_SS_2019_nastavba.pdf (147289)

Dotazník -                    Dotazník - nový DÁL..docx (50,6 kB)

Učební plán -              ŠVP - DI.pdf (369944)

Nevratný poplatek 500,- Kč za administrativní  zpracování přihlášky ke studiu pro uchazeče dálkového studia.

1) Poplatek je možný zaplatit v hotovosti v pokladně školy,

2) Bankovním převodem na č.ú.: 131416815/0300

3) U bankovního převodu uvést  VS 2122500, do poznámky napsat jméno uchazeče.

Potřebujete více informací? 

Napište email - sekretariatskola@seznam.cz