ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLÁSILA PRVNÍ  KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolte mi, abych Vás seznámila s nabídkou maturitních a učebních oborů,  

které bude naše škola otevírat ve školním roce 2022-2023.

 

1. STUDIJNÍ DENNÍ MATURITNÍ OBORY  ČTYŘLETÉ – ukončené maturitním vysvědčením:

- Mechanik seřizovač -  23-45-L/01

- Mechanik seřizovač – mechatronik – 23-45-L/01

- Sociální činnost – 75-41-M/01

Přijímací zkoušky se nekonají.

Více informací:

1. Jednotná kritéria přijímacího řízení maturitních oborů pro školní rok 2022/2023

jednotná kritéria 2022-23 pdf.pdf (808898)

2. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

kritéria 2022-23 pdf.pdf (970339)

Pořadí uchazečů o studium určíme na základě výsledků na ZŠ – 1. pololetí  9. ročníku

 

2. UČENBNÍ DENNÍ OBORY TŘÍLETÉ – ukončené výučním listem:

- Strojní mechanik (zámečník) – 23-51-H/01

- Nástrojař – 23-52-H/01

- Obráběč kovů – 23-56-H/01

- Operátor skladování 66-53-H/01

- Kadeřník – kadeřnice 69-51-H/01

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Pořadí uchazečů o studium určíme na základě výsledků na ZŠ – 1. pololetí  9. ročníku

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Přihlášku je možné donést do sekretariátu školy osobně nebo ji zaslat poštou.

 

CO NESMÍ NA PŘIHLÁŠCE KE STUDIU CHYBĚT.

1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

Uchazeč:

  • jméno, příjmení, státní občanství, datum a místo narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, popř. adresu přechodného bydliště, mobilní telefon, e-mail.
  • V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se, zdali uchazeč přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Zákonný zástupce:

  • jméno, příjmení a datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu přechodného bydliště, mobilní telefon, e-mail, popř. datovou schránku.

2. Výběr střední školy a obor vzdělání

  • název a adresa školy, kód a název oboru

3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělání

  • potvrzení od lékaře

4. Opis klasifikace ze základní školy

  • ZŠ potvrdí uchazeči opis klasifikace – zadní strana přihlášky
 
 

Pokud Vám přijímací řízení není jasné, osobně Vám podáme vysvětlení na telefonním čísle:

603 875 985, 777 102 495 nebo na e-mailové adrese:   reditelskol@soscelakovice.cz ,sekretariat@soscelakovice.cz 

Těším se na Vaši osobní návštěvu a další spolupráci.

 

 PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Studijní obory (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Sociální činnost

75-41-M/01

denní

50

Sociální činnost

75-41-M/01

dálková

75

Sociální činnost -

dvouleté zkrácené  studium

75-41-M/01

denní

10

Mechanik seřizovač

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač - Mechatronik

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač-

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L/01

denní

5

Mechanik seřizovač – Mechatronik

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L//01

denní

5

Mechanik seřizovač

 

23-45-L//01

dálková

30

í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023

 Učební obory (střední vzdělávání s výučním listem)

 

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Kadeřník, Kadeřnice

69-51-H/01

denní

20

Kadeřník, Kadeřnice

jednoleté zkrácené studium

69-51-H/01

denní

10

Strojní mechanik - zámečník

23-51-H/01

denní

15

Strojní mechanik – zámečník

jednoleté zkrácené studium

23-51-H/01

denní

5

Truhlář 

33-56-H/01

denní

20

Truhlář – jednoleté zkrácené studium

33-56-H/01

denní

10

Logistik – Operátor(ka) skladu

66-53-H/01

denní

20

Logistik – Operátor(ka) skladu 

jednoleté zkrácené studium

66-53-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

dálková

30

Nástrojař- jednoleté zkrácené studium

23-52-H/01

denní

5

Obráběč kovů

 

23-56-H/01

dálková

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Dvouleté nástavbové studium (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Podnikání

64-41-L/01

dálková

65

Podnikání

64-41-L/01

distanční

30