64-41-L/51 Podnikání - dálkové nástavbové studium            

- dvouleté dálkové nástavbové studium

- pro uchazeče s výučním listem

- 2x - 3x měsíčně ve škole

- možnost výběru z cizího jazyka - AJ, NJ, RJ

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání je koncipován v dálkové a distanční formě vzdělávání jako dvouletý. Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.

Přihláška ke studiu - Prihlaska_SS_2019_nastavba.pdf (147289)

Dotazník -                    Dotazník - nový DÁL..docx (50,6 kB)

Učební plán -              ŠVP - PD.pdf (304824)

Nevratný poplatek 500,- Kč za administrativní  zpracování přihlášky ke studiu pro uchazeče dálkového studia.

1) Poplatek je možný zaplatit v hotovosti v pokladně školy,

2) Bankovním převodem na č.ú.: 131416815/0300

3) U bankovního převodu uvést  VS 2122500, do poznámky napsat jméno uchazeče.

Potřebujete více informací? 

Napište email - sekretariatskola@seznam.cz