Maturitní nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání                

  • dvouleté denní studium           
  • dvouleté dálkové studium
  • dvouleté distanční nástavbové studium 

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání je koncipován v denní, dálkové, kombinované a distanční formě vzdělávání jako dvouletý. Umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Protože se jedná o nástavbové studium absolventů tříletých učebních oborů, klade se hlavní důraz na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti ekonomické, administrativní a obchodní. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat.