Sociální činnost 75-41-M/01

- čtyřleté dálkové studium

- pro uchazeče se základním vzděláním

- 2x - 3x měsíčně ve škole

- možnost výběru z cizího jazyka - AJ, NJ, RJ

Studijní obor "Sociální činnost" připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociální pomoci dětem a dospělým. Je koncipován tak, aby umožnil absolventům vykonávat administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb, na sociálních zařízeních a na poskytování sociálních dávek.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních a terénních službách (ve státní i soukromé sféře). Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní práci s klienty (zajišťování jejich osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii) s cílem podpořit do nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Má také vědomosti, které může uplatnit v managementu sociálních služeb.

Absolvent rovněž získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost - "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přihláška ke studiu -  Prihlaska_SS_20202021_jine formy.pdf (139212)

                                                   Dotazník - nový DÁL..docx (51811)

Učební plán -              ŠVP - SD.pdf (406080)