Naši studenti společně se svými mistry vytváří výrobky vysoké užitné hodnoty.

 

V rámci odborného výcviku v našich odborných dílnách se studenti prvních a druhých ročníků učí základům řemesla, používání materiálů, obsluhu a práci na výrobních strojích. Prohlubují si zde teoretické zkušenosti získané při výuce ve škole. Zkušenosti si osvojují jak při výrobě zkušebnívh výrobků, tak i při výrobě hotvých výrobků, které škola vyrábí pro vlastní potřebu a také i pro své zákazníky. Studenti třetích ročníků  vykonávají svojí odbornou praxi u našich smluvních partnerů, v jejich výrobních provozovnách, kde se setkávají s reálnou výrobou a konkrétní organizací prací v reálném provozu.

Truhlářská dílna

O práci studentů vypovídá vložený katalog prací, který si můžete prohlídnout na dalších stránkách.

Strojní obrábění

 

Frézování

Soustružení

Vrtání

Zámečnická dílna

Výrobky zámečnické dílny jsou od jednoduchých upínek až po složité sestavy příslušenství soustruhu MN80, včetně prací na opravách těchto sousturhů a při výrobě nových soustruhů.

Strojní obrábění

 

Frézování

Soustružení

Vrtání