Kontakt na pedagogické pracovníky školy 

Ing. Karel Šrimpl

karel.srimpl@iol.cz

Blanka Šrimplová

info@soscelakovice.cz

Ing. Ivana Němečková

reditelskola@seznam.cz

Mgr. Petra Pípalová

pipalovaskola@seznam.cz

Ing. Jaroslav Svoboda

svobodajskola@seznam.cz

Veronika Bezoušková

bezouskovaskola@seznam.cz

Monika Matulová

matulovaskola@seznam.cz

Michal Balcárek

balcarekskola@seznam.cu

PhDr. Hana Vašátová

vasatovaskola@seznam.cz

Ing. Čestmír Vaněk

vanekskola@seznam.cz

Mgr. Lenka Laiblová

laiblovaskola@seznam.cz

Mgr. Edita Vrbová

vrbovaskola@seznam.cz

David Procházka

prochazkaskola@seznam.cz

Ing. Josef Grygarčík

grygarcikskola@seznam.cz

Václav Dvořák

Infoskola@seznam.cz   

Mgr. Ilona Hrochová

hrochovaskola@seznam.cz

Jana Černá

cernajskola@seznam.cz

Miroslav Klouda

kloudaskola@seznam.cz

Dita Soukupová

soukupovaskola@seznam.cz

Bc. Eva Bartošová

bartosovaskola@seznam.cz

Mgr. Miroslav Hoza

hozaskola@seznam.cz  

Martina Ponyová

ponyovaskola@seznam.cz

Radek Dufka

dufkaskola@seznam.cz

PaedDr. Ladislav Šafařík

PaedDr.Safarik@seznam.cz

Mgr. Lenka Kodešová

kodesovaskola@seznam.cz

Mgr. Věra Vrbíková

vrbikovaskola@seznam.cz

Jana Buchalová

buchalovaskola@seznam.cz

Martin Zácha

zachaskola@seznam.cz

Ladislav Špička

spickaskola@seznam.cz