Bakalář - vstup

Naše škola připravila informace pro žáky a rodiče pomocí aplikace "BAKALÁŘ".

Vážení, o vánočních prázdninách byla nainstalovaná nová aktualizace webové aplikace programu BAKALÁŘ, která má upravenou grafiku. Tato verze funguje pomocí zabezpečeného spojení. Pokud se Vám vyskytnou potíže při připojení, obraťte se na vedení školy.

 

Webová aplikace BAKALÁŘ - vs tup pro rodič e, žáky a učitele z internetu mimo vnitřní síť školy.

Webová aplikace BAKALÁŘ - vstup  pro u čitele přes vnitříní síť školy - pouze počítače s povolením se připojit