Zkrácené studium - info

STUDUJTE MODERNĚ!               ON – LINE STUDIEM K MATURITĚ!             ON – LINE STUDIEM K VÝUČNÍMU LISTU!

  • Jste velmi časově vytíženi?
  • Organizujete si rádi život po svém?
  • Máte rádi svobodu?
  • Chcete se naučit to, co zrovna nyní potřebujete!
  • Chcete se učit kdy se Vám chce a kde se Vám chce, jakým tempem a stylem (z kanceláře, z domova…)?

PRÁVĚ PRO VÁS JE TU E-LEARNING…..ON – LINE VÝUKA !.......distanční a kombinované studium!

Přihlaste se k nám do oboru „Podnikání“  u nás obor nejen studujete, ale podnikání i zažijete - Fiktivní firma!!!                                                     

 

Pojďte s námi studovat řemesla! Bez řemeslníků to nepůjde!

Vy, kteří jste již získali výuční list, ale nemůžete ve svém oboru sehnat zaměstnání, můžete využít nabídky naší školy a to:

naše škola nabízí jednoletou zkrácenou formu denního studia a možnost získat výuční list v oborech, které jsou žádány na trhu práce zaměstnavateli.  Jsou to obory zámečník, nástrojař, obráběč kovů, truhlář, operátor/ka skladování – logistik a kadeřnice. U oborů zámečník, nástrojař, obráběč kovů možnost získat stipendium!

Vy, kteří jste získali výuční list tříletým denním studiem můžete u nás ve škole získat dvouletým denním studiem (zkrácená forma studia) maturitní vysvědčení a to v oborech příbuzných. Jsou to maturitní studijní obory sociální činnost, management strojírenství, ekonom, kosmetické služby, mechanik seřizovač, mechatronik . U oboru mechanik seřizovač a mechatronik je možnost získat stipendium!

Dvouletým denním nástavbovým studiem v oboru podnikání získáte maturitní vysvědčení. Tento nástavbový studijní maturitní obor je určen pro ty z vás, kteří jste ukončili tříleté denní studium  učebním oboru a získali jste výuční list.

Uchazečům, kteří složili maturitní zkoušku na gymnáziích a odborných školách a nemohou sehnat zaměstnání, nabízí naše škola možnost získat další maturitní zkoušku ve zkráceném studiu jednoletém nebo dvouletém v oboru, u kterého je lepší možnost uplatnění na trhu práce. Jde o maturitní obory sociální činnost, kosmetička, management strojírenství, mechanik seřizovač a mechatronik. U oboru mechanik seřizovač a mechatronik je možnost získat stipendium!

Od nového školního roku zahajujeme v oborech ekonom, management strojírenství a podnikání výuku fiktivní firmy.

 

Pozor!! Zajímavá možnost pro studenty, kteří neudělali maturitní zkoušku ani v opravném termínu.

Máte možnost na naší škole znovu vystudovat poslední čtvrtý ročník maturitních oborů (management strojírenství, mechanik seřizovač, mechatronik, sociální činnost). Pokud čtvrtý ročník úspěšně dokončíte, je možnost opět se přihlásit k maturitní zkoušce a znovu vykonat obě její části (společnou a profilovou).

 

Pojďte studovat s námi! Získejte kvalifikaci, se kterou nebudete mít problém uplatnit se na trhu práce!

Statut studenta pro všechny studenty, kteří zvolí formu denního studia a ukončí studium do 26 let svého věku.

Podrobné učební plány získáte na stránkách - Studijní a učební obory - Zkrácené studium