Jednotné zadání závěrečných zkoušek

 

 Závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Naše škola se od počátku zúčastňuje jednotného zadání závěrečných zkoušek v těchto oborech:

 

- Truhlář – výroba nábytku a zařízení

- Zámečník

- Operátor (–ka) skladování

- Kadeřník - kadeřnice

 

Jednotné zadání závěrečných zkoušek zvýšuje úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a umožňuje vzájemnou srovnatelnost absolventů středních škol. Zkoušky jsou založeny na praktických znalostech a dovednostech žáků uplatňovaných v reálných podmínkách. Cílem je dosáhnout souladu odborné přípravy studentů s požadavky praxe a zvýšit možnosti uplatnění absolventů učebních oborů na trhu práce. Jde vlastně o sjednocení požadavků, které na absolventy jednotlivé školy kladou.

Závěrečná zkouška má tři části – písemnou, praktickou a ústní. Největší důraz je kladen na praktickou zkoušku. Třídenní praktická zkouška byla pro žáky náročná, ale její výsledky většinou potěšily jak členy zkušebních komisí, tak i samotné žáky.