Závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY "PODZIM 2017"

ROZPIS závěrečná zkouška 2017-podzim.xlsx (13741)

ROZPIS ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

PODZIM 2017

==========================================

PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY :   8. 9. 2017

PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: 11. – 12. 9. 2017

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY :   21. 9. 2017

 

„přesný rozpis studentů  na závěrečnou zkoušku zveřejní ředitelka školy do 1.9.2017“

                                              

        V Čelákovicích 30. 6. 2017                                                         Ing. Ivana Němečková

 

 

 

Přihláška k ZZ.pdf (270,1 kB)

 Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR.  Závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-   písemná zkouška      (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-   praktická zkouška     (zadání státní, ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají ve školní dílně nebo učebně školy)

-   ústní zkouška           (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)