Závěrečné zkoušky

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY "JARO 2018"

==========================================

PÍSEMNÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY :   4. 6. 2018

PRAKTICKÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: 6. – 8. 6. 2018

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY :   18. 6. - 20. 6. 2018

 

 

                                              

        V Čelákovicích 5. 3. 2018                                                         Ing. Ivana Němečková

 

 

 

Přihláška k ZZ.pdf (270,1 kB)

 Průběh závěrečné zkoušky: 

Závěrečná zkouška probíhá podle platných předpisů MŠMT ČR.  Závěrečná zkouška je koncipována podobně jako rámcové vzdělávací programy. Její obsah by měl odpovídat vznikajícím rámcovým vzdělávacím programům a hodnotícím standardům jednotných kvalifikací. Nepožaduje od žáků encyklopedické znalosti, ale naopak zjišťuje, zda jsou dobře připraveni pro praxi. Zkouška nově obsahuje otázky ze světa práce, o tom jak si počínat na trhu práce.

Závěrečná zkouška se skládá:

-   písemná zkouška      (zadání státní; žák vybírá ze třech témat; zkoušky probíhají ve škole)

-   praktická zkouška     (zadání státní, ředitelka školy určuje jedno téma; zkoušky probíhají ve školní dílně nebo učebně školy)

-   ústní zkouška           (zadání státní; zkoušky před zkušební komisí ve škole; žák losuje jednu z 25 otázek)