66-53-H/01 Operátor (-ka) skladování 

- tříleté denní studium

- pro uchazeče ZŠ

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor (-ka) skladu“ disponuje kompetencemi v oblasti logistiky výrobních a zásobovacích procesů. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů materiálu včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozím výčtem činností.

Vyřizuje objednávky, reklamace a poptávky zboží. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu. Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Absolvent je schopný nabyté znalosti uplatnit v logistických řetězcích jako specialista logistiky, skladový operátor, expedient, pracovník nákupu, dopravy a přepravy po zapracování a doplnění znalostí i na úseku řízení logistických procesů.

Přihláška ke studiu -  Prihlaska_SS_2019_denni.pdf (184878)

                                           Dotazník - nový ZŠ.docx (51710)

 

Učební plán -              operátor denní.jpg (340864)

 

Potřebujete více informací? 

Napište email - sekretariatskola@seznam.cz