23-52-H/01 Nástrojař   

- tříleté denní studium

- pro uchazeče ZŠ

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojář“ je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky používané ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách. Jedná se např. o řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu…..

Absolvent se může uplatnit v povolání nástrojař jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související s výrobou a opravou nástrojů a pomůcek; s ručním a strojním obráběním kovových a nekovových materiálů, části nástrojů a pracovních pomůcek; se sestavováním částí nástrojů a pracovních pomůcek do celků; s opravováním, ošetřováním a údržbou nástrojů a pracovních pomůcek, a to jako zaměstnanec i podnikatel.

Přihláška ke studiu -  Prihlaska_SS_2019_denni.pdf (184878)

                                           Dotazník - nový ZŠ.docx (51710)

 

Učební plán -              nástrojař denní.jpg (339792)

 

Potřebujete více informací? 

Napište email - sekretariatskola@seznam.cz