Stipendijní program ve školním roce 2019 / 2020 - podle platného školního řádu 2019/2020

Podporované obory vzdělávání na SOŠ Čelákovice s.r.o.

● 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník

● 23-52-H/01 Nástrojař

● 23-56-H/01 Obraběč kovů

● 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

● 23-45-L/01 Mechanik seřizovač - mechatronik

  ● 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků a nulové neomluvené absence):

- 1. roč.: 150 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 2. roč.: 250 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 3. roč.: 350 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
- 4. roč.: 450 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
 

Základní podmínkou vyplacení měsíčního stipendia, je nulová neomluvená absence v daném měsíci, hodnocení chování stupněm velmi dobré a hodnocení žákova prospěchu musí být „prospěl“ (nesmí mít v hodnocení prospěchu za dané čtvrtletí „5 nebo N“).

Další možnost získání stipendia je podnikové stipendium od našich sociálních partnerů - budoucích potencionálních zaměstnavatelů našich žáků. Zde se měsíční stipendium pohybuje od 1.000,00 Kč do až 5.000,00 Kč. Bližší informace u vedení školy, paní ředitelka Ing. Němečková, nebo Ing. Karel Šrimpl.