Pořadí uchazečů dálkové studium 2021

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)