Přihláška

Přihláška na příměstský tábor 2017

pro děti od 6 – 12 let

pořadatel: Střední odborná škola Čelákovice s.r.o.

Adresa: U Učiliště 1379, 250 88 Čelákovice IČO: 25672592

kontakt:  tel. 326 998 097, paní Vildová

email: sostoscelakovice@seznam.cz

 

Příměstský tábor 1.   Termín    17.7. -  21.7.2017         cena 2.200,- Kč

                                                                                                

Příměstský tábor 2.   Termín    24.7. -  28.7.2017         cena 2.200,- Kč

 

Příměstský tábor 3.   Termín       7.8. -  11.8.2017       cena 2.200,- Kč

 

Zaškrtněte příměstský tábor, v termínu na který chcete dítě přihlásit

 

Jméno a příjmení dítěte: …........................................................................…………….

Dat. nar.: …...................... Zdravotní pojišťovna: ............................................………..

Škola: .................................................................................Třída: .................………….

Adresa trvalého bydliště: .......................................................... PSČ: ............…………

Zákonný zástupce jméno a  příjmení: ………………………………………………….

Tel.: …................................. email: ..............................................................…………..

Další osoba, která může dítě odpoledne vyzvednout:

Jméno a příjmení: ..................................….............. tel.: .................................………..

 

Zdravotní stav dítěte (alergie, léky, apod.)..................................................……………

…..................................................................................................................…………...

 

Důležité informace: zde je prostor pro informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout atd.

…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………

Instrukce:

1)    vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve obyčejnou poštou na adresu Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379 250 88 Čelákovice, nebo naskenovanou s podpisem na email sostoscelakovice@seznam.cz . Přihlášku potvrdíme.

2)    Částku 2.200,- Kč za jednotlivý příměstský tábor  uhraďte nejpozději do 30. 6. 2017 na účet č. 244 874 927 /0300. Pozor při platbě vždy uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte! Do zprávy pro příjemce jméno dítěte! V hotovosti můžete zaplatit v sekretariátu školy po telefonické dohodě.

3)    Podrobný program jednotlivých dnů Vám zašleme týden před konáním příměstského tábora.

 

 

 

 

Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů, rovněž souhlasím s případným použitím fotografií z tábora pro účely a propagaci Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. Současně se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském příměstském táboře výše uvedené školy, které jsou uvedeny v „Informacích  Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro příměstské tábory.“ Souhlasím s tím, aby Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na tábor.

 

 

 

 

 

V ................................  dne ...................                          …...........................................

                                                                                     podpis zákonného zástupce

 

 

Primestsky tabor prihlaska 2017.doc (39424)