Informace

Informace – příměstský tábor 2017

Střední odborná škola Čelákovice s.r.o.

 

Příměstský tábor je  tu pro všechny děti a mládež ve věku od 6-12 let, kteří chtějí svůj volný čas trávit zábavně a zajímavě. 

Na našem táboře panuje příjemná nálada a rodinná atmosféraCílem  prázdninového  příměstského tábora jsou spokojené děti.

 

Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které o prázdninách nemají program, nechtějí jenom doma „sedět“  a nudit se. Naši vedoucí společně s  asistentkami se o Vaše děti  starají  během celého týdne – vždy od rána  a  odpoledne je zase předají zpátky rodičům. Takže děti jsou přes noc doma. Příměstský tábor je také vhodný pro děti nesmělé,  které nevědí, zda by zvládly klasický pobyt na táboře.

 

O pestrý program a bezpečnost dětí se starají:

pedagogičtí pracovníci naší školy a jejich asistentky - studentky naší školy, které studují  obor sociální činnost - pečovatelská činnost. Studentky prošly povinnou praxí ve školských zařízeních.

Každý rodič chce mít jistotu, že jeho dítěti je věnována maximální pozornost a je v bezpečí po celou dobu pobytu mimo domov. Tuto skutečnost se samozřejmě snažíme plnit beze zbytku neustálým dohledem a dozorem nad Vaším dítětem. Snažíme se chovat bezpečně, ale bohužel může se stát i nehoda. Proto Vás žádáme, aby byly Vaše děti úrazově pojištěné.

 

Příměstský tábor je pořádán v týdenních turnusech , každý turnus  začíná  v pondělí ráno a končí v pátek odpoledne. V pondělí ráno rodiče  přinesou potvrzení o bezinfekčnosti od lékaře, které nebude  starší 3 dnů .

 

Upozornění

Dítě, které  v den nástupu  bude jevit známky onemocnění nebude moci být přijato!

 

Děti mohou rodiče  předávat ráno v době od 7.30 – 8.30 hod

Děti mohou rodiče  vyzvedávat v době od  16.00 – 16.30 hod

 

Děti si přinesou s sebou:

Přezůvky, tričko na převlečení, láhev na pití ,čepici nebo šátek, krém na opalování , potvrzení o bezinfekčnosti, notýsek do kterého budou zapisovat denní zážitky (deníček), nové bílé tričko na malování

 

Cena:  2.200,- Kč  jeden turnus příměstského tábora

V ceně tábora je zahrnuto zajištění programu, materiál na výtvarné dílničky, pitný režim, obědy, kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci a jejich asistentky. Svačiny si děti nosí samy. Přijetí Vaší přihlášky Vám potvrdíme písemně a vyzveme Vás k úhradě ceny tábora.

 

Upozornění

Dítě, za které  nebude zaplacena celá cena příměstského tábora v den nástupu nebude moci být přijato!

Kapacita každého příměstského tábora je  maximálně  15 -20 dětí

Děti  mají k dispozici společenský sál naší školy, zahradu, výukové učebny a počítačové učebny. V programu nebude prostor pro hraní počítačových her nebo používání sociálních sítí, počítače  budou využívány v programu pouze  v podobě krátkých přednášek  např. o bezpečnosti internetu, tvorbě webových stránek atd. 

         

Program – „ pod střechou“ i „venku

Na programu tábora jsou výtvarné dílničky, malování na hedvábí, zpívání, tancování, natočíme si svůj krátký film, zahrajeme si divadlo, naučíme se improvizovat, soutěže o ceny, karneval, stolní hry, míčové a sportování hry v přírodě , 1 denní výlet a odpočinková činnost po obědě.

 

Programy našich příměstských táborů jsou zaměřeny  na:

Schopnost spolupráce

Schopnost komunikace

Schopnost vzájemné pomoci a tolerance

Schopnost přijímat a využívat nové informace

Rozvoj pohybových dovedností

Rozvoj logického myšlení

 

Programy našich příměstských táborů slouží:

Jako prevence závislostí (například na internetových hrách, internetu a sledování  televize, děti budou informovány přiměřeně k jejich věku o závislostech  na drogách a s tím související kriminalitě)

 

 

Samozřejmostí je dohled  nad pitným režimem a stravováním dětí, jejich vhodným oblečením, aby v horkých letních dnech nosily pokrývky na hlavě, chránily se před sluncem opalovacími krémy a naprostá samozřejmost je bezpečnost dětí.

 

Pravidla:

Účastník (dítě)

1)        je povinen dbát pokynů vedoucí nebo asistentky

2)        nesmí se vzdalovat z dohledu vedoucí nebo asistentky

3)        musí být ohleduplný/ná k ostatním dětem a okolí při všech aktivitách na příměstských táborech

4)        nesmí nosit nebezpečné či cenné předměty na příměstské tábory (za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze nepřebírá společnost odpovědnost)

5)        v případě opakovaného nedodržování pravidel, či opakovaného  nesprávného chování nebo nečekané události  (například  zranění) budeme ihned kontaktovat rodiče dítěte a následně řešit s nimi danou situaci

6)        v případě poškození či rozbití zařízení SOŠ Čelákovice s.r.o.  jsou rodiče povinni zajistit finanční náhradu po dohodě  s jednatelkou a ředitelkou společnostiinfo - PT - 2017.odt (10876)