Přijímací řízení

 

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLÁSILA PRVNÍ  KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 UCHAZEČ ODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. BŘEZNA 2019

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolte mi, abych Vás seznámila s nabídkou maturitních a učebních oborů,  

které bude naše škola otevírat ve školním roce 2019-2020.

 Uchazeči jsou přijímáni na základě jednotné státní přijímací zkoušky.

Jednotná státní přijímací zkouška se nevztahuje na obory vzdělávání s výučním listem

a obory zkráceného studia.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA  UČEBNÍ OBORY:

  • Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

  • Nástrojař 23-52-H/01

  • Obráběč kovů 23-56-H/01

  • Operátor skladování 66-53-H/01

  • Truhlář 33-56-H/01

  • Kadeřník-kadeřnice

PŘIJÍMACÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY SE KONAJÍ NA MATURITNÍ OBORY,

PŘIJÍMACÍ ŠKOLNÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA MATURITNÍ OBORY:

  • Mechanik seřizovač  23-45-L/01
  • Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/01
  • Sociální činnost  75-41-M/01
  • Podnikání  64-41-L/01

 

Jednotná přijímací státní zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech:

1.termín:  12.dubna 2019

2.termín:  15.dubna 2019

 

 

 Pokud Vám přijímací řízení není jasné, osobně Vám podáme vysvětlení na telefonním čísle:

  603 875 985, 326 998 091; 739 037 425 nebo na e-mailové adrese:  sekretariatskola@seznam.cz  reditelskola@seznam.cz

Těším se na Vaši osobní návštěvu a další spolupráci.

Za Střední odbornou školu Čelákovice s.r.o.

 

Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy.

 

    PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Studijní obory (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Sociální činnost

75-41-M/01

denní

50

Sociální činnost

75-41-M/01

dálková

75

Sociální činnost -

dvouleté zkrácené  studium

75-41-M/01

denní

10

 

 

 

 
       

Mechanik seřizovač

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač - Mechatronik

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač-

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L/01

denní

5

Mechanik seřizovač – Mechatronik

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L//01

denní

5

Mechanik seřizovač

 

23-45-L//01

dálková

30

í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

                   Učební obory (střední vzdělávání s výučním listem)


Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Kadeřník, Kadeřnice

69-51-H/01

denní

20

Kadeřník, Kadeřnice

Jednoleté zkrácené studium

69-51-H/01

denní

10

Strojní mechanik - zámečník

23-51-H/01

denní

15

Strojní mechanik – zámečník

 

23-51-H/01

kombinovaná

20

Strojní mechanik – zámečník

Jednoleté zkrácené studium

23-51-H/01

denní

5

Strojní mechanik – zámečník

 

23-51-H/01

dálková

30

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

33-56-H/01

denní

20

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

33-56-H/01

kombinovaná

30

Truhlář – výroba nábytku a zařízení Jednoleté zkrácené studium

33-56-H/01

denní

10

Logistik – Operátor(ka) skladu

66-53-H/01

denní

20

Logistik – Operátor(ka) skladu Jednoleté zkrácené studium

66-53-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

kombinovaná

10

Nástrojař

23-52-H/01

dálková

30

Nástrojař- Jednoleté zkrácené studium

23-52-H/01

denní

5

Obráběč kovů

 

23-56-H/01

denní

20

Obráběč kovů

 

23-56-H/01

dálková

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Dvouleté nástavbové studium (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Podnikání

64-41-L/01

denní

45

Podnikání

64-41-L/01

dálková

65

Podnikání

64-41-L/01

kombinovaná

30

Podnikání

64-41-L/01

distanční

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Čelákovicích dne  16.11. 2019         

                                                                                          Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy

 

Vysvětlení forem vzdělávání:

1. Denní (prezenční) forma:

Žák se vyučuje podle stanoveného rozvrhu hodin. Do školy chodí každý den a za přítomnosti učitele ve třídě se odučí maximálně 35 hodin za týden. Jedná se o klasický typ výuky. Žák je průběžně klasifikován.

2. Dálková forma:

Žák má rozvrhem hodin určeny konzultace, které se odučí za přítomnosti učitele v semestrech (maximálně 220 konzultací za školní rok). V určeném zkouškovém období vykoná v každém pololetí (po ukončení semestru) zkoušku. 

3. Distanční studium:

Je určeno všem, kdo jsou časově vytížení a rádi si organizují čas po svém. E-learning je použit jako hlavní zdroj výuky. Se svými učiteli se studenti osobně setkají jen dvakrát ročně, a to vždy při zkouškách za pololetí. Mezitím pracují samostatně pomocí elektronické komunikace mezi učitelem a žákem, on-line konzultací a e-learningového programu. V něm mají připravené studijní materiály, úkoly a testy, které vyplňují. Známky se uzavírají po pololetních zkouškách.

4. Kombinované studium

Jde o kombinaci denního, dálkového a distančního studia. E-learning se používá kombinovaně, a to jako podpora při klasickém vzdělávání. Tento typ vzdělávání přirozeně spojuje výhody e-learningu a klasické výuky. Studenti pracují samostatně pomocí on-line konzultací, se svými učiteli se setkají několikrát ročně. V kombinaci s klasickou „školní“ výukou, tedy stylem, kdy se jeden učitel věnuje celé třídě studentů v předem určených časech. Dále je možné si výuku doplnit účastí ve vyučovacích hodinách denního nebo dálkového studia po dohodě s vyučujícími. Tady je jednoznačná výhoda v možnosti prezentací materiálů, které by se jinak těžko předváděly. Žáci si určitě více zapamatují po shlédnutí videa než pouze po shlédnutí např. obrázku. Studium spočívá v tom, že se vždy několik dnů v pololetí student zúčastní několika hodinových přednášek. Obvykle se jedná o jeden nebo dva dny v měsíci. Studium je doplněno nejen občasnými přednáškami, ale i konzultacemi s profesory nebo komunikací mezi spolužáky a elektronickou poštou mezi studentem a profesorem.1