2. Maturitní obory - maturitní vysvědčení

 

Podmínky:

Forma studia:                              Denní

Délka studia:                                2 roky

Výstup:                                       Maturitní vysvědčení

Určeno pro uchazeče:                   Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání          

                                                  (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                          Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou

                                                  Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor     

 

Poznámky k učebnímu plánu:

 

       - Obecný učební plán je rozvržen na sudé a liché týdny.                                          

       - U zkráceného studia se vyučuje podle osnov nezkráceného studia (podle RVP).

       - Obsah a rozsah studia si vyučující přizpůsobí v tematickém plánu podle počtu vyučovaných hodin

         uvedených v učebním plánu zkráceného studia.

       - Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.

       - Počty týdenních vyučovacích hodin jsou závazné.

       - Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 


 

 

23-45-L /01  Mechanik seřizovač - mechatronik

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem počet týdenních

Odborné předměty:

 

1. ročník

2. ročník

 

Ekonomika

1

2

3

Technická dokumentace

2

2

4

Strojírenská technologie

1

1

2

Strojnictví

1

1

2

Technologie

4

6

10

Mechatronika

 

1

3

5

Základy aut.

1

-

Elektrotechnika

2

1

3

Elektronika

1

2

3

Technická mechanika

-

2

2

Odborný výcvik

21

13

34

 

 

 

 

Výběrové odborné:

Stroje a zařízení

 

2

2

CELKEM

35

35

70

 

23-45-L /01  Mechanik seřizovač 

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem počet týdenních

Odborné předměty:

 

1. ročník

2. ročník

 

Ekonomika

1

2

3

Technická dokumentace

2

2

4

Strojírenská technologie

2

1

3

Strojnictví

1

1

2

Technologie

 

4

5

12

Aut.obráb.str.

1

2

Odborný výcvik

 

21

16

39

Labor.cvičení

 

2

Výběrové odborné:

Stroje a zařízení

 

2

2

Základy elektrotechniky

2

 

2

Základy automatizace

1

 

1

Základy technické mechaniky

 

2

2

CELKEM

35

35

70

 

75-41-M/01  Sociální činnost                

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkový počet týdenních hodin

Odborné předměty:

1. ročník

2. ročník

 

Psychologie

3

3

6

Metody sociální práce

1

1

2

Zdravotní nauka

3

2

5

První pomoc

0

1

1

Právo

3

3

6

Sociální politika

2

2

4

Sociální služby

3

2

5

Pečovatelství

3

2

5

Základy pedagogiky

2

2

4

Speciální pedagogika

2

2

4

Veřejné finance

2

2

4

Rodinná výchova

0

1

1

Aplikační výpočetní technika

1

1

2

Ekonomika

2

1

3

Tělesná výchova

1

1

2

Odborná praxe

4

4

8

Celkem

32

30

62

 

69-41-L/01  Kosmetické služby

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkový počet týdenních hodin

Odborné předměty:

1. ročník

2. ročník

 

Psychologie

2

0

2

Tělesná výchova

1

1

2

Kosmetika

4

5

9

Materiály

2

1

3

Zdravověda

5

4

9

Obchodní korespondence

0

1

1

Poradenské sluţby

0

1

1

Odborná praxe

18

18

36

Celkem

32

31

63