Zkrácené studium 

1. Učební obor y (výuční list)         2. Maturitní obory (maturitní

    JEDNOLETÉ STUDIUM                    vysvědčení) - 1-2 ROKY

Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání         Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání

s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání            s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání

s výučním listem (tříleté denní, gymnázium,           (gymnázium, střední odborné školy,

 střední odborné školy, střední odborná                  střední odborná učiliště)

 učiliště). 

 

Učební plány

 

23-45-L /01                             Mechanik seřizovač

 

Forma studia:                          Denní

Délka studia:                           2 roky

Výstup:                                   Maturitní vysvědčení

Určeno pro uchazeče:              mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání

                                             (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                      Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou

                                              Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor  

Další podmínky studia:              Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.  

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Počet týden.hod. za studium

Odborné předměty:

 

1. ročník

2. ročník

 

Tělesná výchova

1

1

2

Ekonomika

1

1

2

Technická dokumentace

2

2

4

Strojírenská technologie

2

1

3

Strojnictví

1

1

2

Technologie

 

4

5

12

Automatizace obráb. strojů

1

2

Odborný výcvik

 

21

16

39

Laboratorní cvičení

 

2

Výběrové odborné:

Stroje a zařízení

 

2

2

Základy elektrotechniky

2

 

2

Základy automatizace

1

 

1

Základy technické mechaniky

 

2

2

CELKEM

35

35

70

 

 

23-45-L /01                             Mechanik seřizovač - mechatronik

 

Forma studia:                          Denní

Délka studia:                           2 roky

Výstup:                                   Maturitní vysvědčení

Určeno pro uchazeče:              Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání             

                                             (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                      Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou

                                              Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor  

Další podmínky studia:              Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Počet týden. hod. za studium

Odborné předměty:

 

1. ročník

2. ročník

 

Ekonomika

1

2

3

Technická dokumentace

1

2

3

Strojírenská technologie

1

1

2

Strojnictví

1

1

2

Technologie

4

6

10

Mechatronika

 

1

3

5

Základy automatizace

1

0

Elektrotechnika

2

1

3

Elektronika

1

2

3

Technická mechanika

-

2

2

Odborný výcvik

21

13

34

Tělesná výchova

1

1

2

Výběrové odborné:

Stroje a zařízení

 

1

1

CELKEM

35

35

70

 

69-51-H/01                              Kadeřník

Forma studia:                       Denní

Délka studia:                        1 rok

Výstup:                                Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:           Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou .……….nebo

                                          střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                         (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                 Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou…….nebo

                                         Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté,denní)

                                         Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Další podmínky studia:          Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za  studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Výtvarná výchova

2

Materiály

3

Zdravověda

3

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

23-52-H /01                    Nástrojař

Forma studia:                    Denní

Délka studia:                     1 rok

Výstup:                             Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:        Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou ……………….nebo

                                       střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                      (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:               Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou…… nebo

                                       Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté, denní)

                                       Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Další podmínky studia:       Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.

 

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za  studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Technická dokumentace

3

Strojírenská technologie

3

Strojnictví

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

66 – 53 – H/01                  Operátor (ka) skladování - Logistik - operátor skladu

Forma studia:                       Denní

Délka studia:                        1 rok

Výstup:                                Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:           Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo

                                          střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                         (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                  Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou…… nebo

                                          Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté,denní)

                                          Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Další podmínky studia:          Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Administrativa skladování

3

Zbožíznalství

4

Mechanizační prostředky

3

Technologie skladování

3

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

33-56-H/01                         Truhlář

Zaměření:                            Výroba nábytku a zařízení

Forma studia:                       Denní

Délka studia:                        1 rok

Výstup:                                Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:            Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo

                                           střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                           (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                   Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou…… nebo

                                           Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté,denní)

                                           Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Další podmínky studia:           Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.                                         

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Odborné kreslení

3

Materiály

3

Výrobní zařízení

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35

 

23-51-H /01                          Strojní mechanik,  zámečník

Forma studia:                          Denní

Délka studia:                           1 rok

Výstup:                                   Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Určeno pro uchazeče:              Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo

                                             střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

                                            (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Podmínky přijetí:                     Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou…… nebo

                                             Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem (tříleté, denní)

                                             Potvrzení  praktického lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor

Další podmínky studia:             Žák doloží v průběhu studia absolvování praxe v oboru.

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Odborné předměty:

Tělesná výchova

1

Odborné kreslení

3

Strojírenská technologie

3

Strojnictví

2

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35