Kadeřník - kadeřnice

Vzdělávací program učebního oboru kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání. Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kadeřnické služby (holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovení vlásenek a příčesků.) Naučí se dodržovat technologické postupy, používat dostupné kadeřnické materiály a doporučovat zákazníkům vhodnou formu úpravy vlasů. Doporučené formy vlasových úprav odpovídají současným novým technologiím, charakteru zákazníka, estetickým a módním trendům současných úprav vlasů a vlasové kosmetiky. Odborný výcvik navazuje na teoretické vyučování, kde žáci získávají všeobecné i odborné znalosti z oboru. Ty jsou aplikovány a dále rozvíjeny v odborném vyučování.

Z hlediska základních dovedností poskytuje odborný výcvik i rozvíjení schopnosti komunikace se zákazníkem, schopnosti komunikace v kolektivu spolužáků i komunikace se zákazníkem, rozvoje osobnosti v jednání a vystupování. Studium, které je tříleté, je ukončeno závěrečnou zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Přijímáni jsou žáci z devátých tříd základní školy, kteří mají tvůrčí a výtvarné schopnosti.

Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromé i státní oblasti kadeřnictví. Především je to možnost plného uplatnění ve všech zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby.

Absolventi mají možnost u nás ve škole po získání výučního listu pokračovat v nástavbovém studiu oboru 64-41-L/51 Podnikání, které je  zakončeném maturitou.

Učební plán:

 

Kmenový obor:    69 Osobní a provozní služby
Obor vzdělání:     69 – 51 – H/01 Kadeřník - tříleté denní studium
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro 1.- 3.ročník
Ročník 1. 2. 3.
Povinné předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Literární výchova 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Německý jazyk
Občanská nauka 1 1 1 3
Kultura osobního projevu 1 0 0 1
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1 0 0 1
Základy ekologie  0 1 0 1
Chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Výtvarná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 0 1
Základy podnikání 0 0 1 1
Technologie 3 2 3 8
Materiály 2 2 1 5
Zdravověda 1 1 0

2

Odborný výcvik 15 17 17,5 50
Celkem hodin týdně 35 35 33,5 103,5

Učební plán pro jednoleté, zkrácené, denní studium:

Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou …………..……….nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní)

Vyučovací předměty

Počet týdenních hodin za celé studium

Tělesná výchova

1

Výtvarná výchova

2

Materiály

3

Zdravověda

3

Technologie

5

Odborný výcvik

21

CELKEM

35