Distanční studium

Je moderní vzdělávací metoda, založená na řízeném samostudiu s využitím dostupných didaktických prvků a technických prostředků, kterými lze studium prezentovat. Je určeno všem, kdo jsou časově vytížení a rádi si organizují čas po svém. E-learning je použit jako hlavní zdroj výuky. Se svými učiteli se studenti osobně setkají jen dvakrát ročně, a to vždy při zkouškách za pololetí. Každé pololetí je tedy zakončeno vykonáním zkoušky z vyučovacích předmětů podle učebního plánu. Mezitím žáci pracují samostatně pomocí on-line konzultací a e-learningového programu. V něm mají připravené studijní materiály, úkoly a testy, které vyplňují. Známky se uzavírají po pololetních zkouškách. Součástí studia jsou i pravidelné, společné on-line konzultace.

E-learning je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie. Jde vlastně o zvláštní typ výuky, který lze přirovnat ke studiu na dálku. Studentovi jsou prezentovány učební materiály v elektronické formě. Učivo je žákům předloženo prostřednictvím e-learningových kurzů, které jsou zpracovány jako výukový text v souladu se školním vzdělávacím programem. Zpracovávají se jako návody, které nám sdělují jak se zabývat určitou činností nebo jako výklady. Bývají v textové podobě, doplněny obrázky, zvuky, videi, různými kvízy a otázkami k procvičení získaných dovedností. Používají se animované sekvence, videosnímky, video-konference, zvukové záznamy, diskusní fóra, rozhovory studentů mezi sebou nebo s učitelem, skupinové práce, testy, ankety apod.

 

Výhodou je to, že umožňuje žákovi:

 • zcela přebrat zodpovědnost za své vzdělání,
 • naučit se to, co zrovna nyní potřebuje,
 • učit se kdy chce a kde chce (z domova, kanceláře),
 • v průběhu práce jíst, pít, odcházet a přicházet, tak jak potřebují,
 • určit jakým tempem a stylem se bude učit neboli je „šitý na míru“ potřebám a požadavkům  studentů,
 • být nezávislý na času učitele,
 • snadnou a rychlou dostupnost, non - stop přístup ke studijním materiálům,
 • ušetřit čas potřebný k dostavení se na kurz, peníze za dopravu či ubytování, za studijní pomůcky, nemusí čerpat dovolenou či dojíždět za výukou.
 • rychleji reflektovat na změny zákonů a neučit se zastaralé informace,
 •  zábavné oživení a zpestření výuky,
 • pracovat samostatně a kreativně,
 • větší flexibilitu,
 • efektivnější učení i pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (např. pro žáky s poruchami učení),
 • stejnou objektivní úroveň hodnocení (okamžitá zpětná vazba),
 • nepochybně i prohloubení jejich počítačové gramotnosti.

Je ale nutné, aby si žák zachoval individuální snahu, aby zvládnul zvýšené nároky, které tento typ studia na něho klade, a to zejména na rozvoj jeho sebekázně, na jeho samostatnost při studiu a jeho počítačovou gramotnost.