Studijní a učební obory

Mnoho let připravujeme studenty pro klidný nástup do praxe a ˝pro studium na vysokých nebo vyšších odborných školách. Úspěšnost absolventů při přijímání do zaměstnání a na další studium je téměř stoprocentní. Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu vzdělávání žáků na třídních schůzkách a konzultacích s jednotlivými vyučujícími. Dobrá a otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy. Škola je proto maximálně otevřená všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme proto osobní komunikaci na všech úrovních školy, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Kvalitní vzdělání je základem pro úspěšnou kariéru.

 

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

Poskytujeme v denním studiu čtyřleté odborné vzdělání, dvouleté vzdělávání v nástavbovém studium, dvouleté odborné vzdělávání ve zkráceném studiu.

V dálkovém nebo večerním studiu čtyřleté odborné vzdělání a dvouleté vzdělávání v nástavbovém studiu.

Studium je vždy ukončené maturitní zkouškou z povinných a volitelných předmětů. Úspěšní absolventi získají maturitní vysvědčení.

 

 

 

 

 

 

Učební obory (střední vzdělání s výučním listem)

Poskytujeme v denním studiu tříleté odborné vzdělávání v učebních oborech a jednoleté odborné vzdělávání ve zkráceném studiu.

Studenti vykonávají odbornou praxi v našich dílnách a v provozech našich smluvních partnerů. Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Naším cílem je vychovat mladého člověka uznávajícího základní morální principy.

Studium je vždy ukončené závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.