Naším prvořadým úkolem je dobře studenty připravit pro odbornou praxi a další vzdělávání. Většina našich absolventů nachází vhodnou pracovní příležitost nebo pokračují studiem  na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků a informačních technologií.  V potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby studenti získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, byli iniciativní a flexibilní.

 Škola je soukromá a nabízí tyto druhy studia:

 • Uchazečům, kteří se vzdělávají po ukončení povinné školní docházky poskytujeme vzdělání ve tříletých učebních oborech a čtyřletých maturitních oborech.  

   

  Uchazečům o získání maturitního vysvědčení, kteří získali střední vzdělání s výučním listem ve tříletém učebním oboru denní formy vzdělávání si mohou doplnit vzdělání v nástavbovém studiu. Mohou se rozhodnout pro denní nebo dálkové dvouleté studium. U dálkového studia (studium při zaměstnání) navštěvují studenti školu čtyřikrát do měsíce, a to vždy dva pátky (od 14:10) a dvě soboty (od 7:30).  Vždy je utvořen jeden blok z pátku a soboty, který se ob týden střídá.  

   

  Uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitním vysvědčením a mají zájem o doplnění vzdělání o další výuční list v jiném oboru, nabízíme zkrácené studium (v délce jednoho roku).  

   

  Uchazečům, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a mají zájem o doplnění vzdělání o další maturitní vysvědčení v jiném oboru, nabízíme zkrácené studium (v délce dvou let).

   

  Uchazečům, kteří se vyučili v učebním oboru z oblasti strojírenství a strojírenské výroby, nabízíme po vykonání rozdílových zkoušek nastoupit do třetího ročníku čtyřletého maturitního oboru mechanik seřizovač, mechatronik a management strojírenství (v denní formě vzdělávání). Během dvou let mohou získat maturitní vysvědčení ve svém oboru. SVP_OK_WEB.pdf (227,4 kB)