Zahraniční praxe fy SCHAUDT Stuttgart

06.06.2010 07:23

Zahraniční praxe studentů a učňů.

 

Studenti a učni Střední odborné školy a Středního odborného učiliště TOS Čelákovice s.r.o. začali jezdit na odborné praxe do zahraničí k předním strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Vedení školy navázalo úzký kontakt se společností SCHLEIFRING SERVICE GmbH, která zajišťuje celosvětovou servisní síť pro brousící stroje předních švýcarských a německých výrobců sdružených v koncernu SCHLEIFRING. Jedná se světové výrobce brusek zvučných značek STUDER, SCHAUDT, RHOM

 

Ve školním roce 2007/2008 absolvovali tři studenti třetích a čtvrtých ročníků dvouměsíční praxi ve školícím středisku firmy SCHAUDT ve Stuttgartu v Německu. Výuka a školení praktikantů probíhala v anglickém jazyce a studenti se během této praxe seznámili se všemi základními postupy při montáži, oživování a diagnostikování obráběcích strojů. Jazykovou bariéru překonali během dvou týdnů a po návratu z praxe získali sebedůvěru a jistotu, že se nemusí bát pracovat kdekoliv ve světě a jejich jazyková znalost je dostatečná jak pro výkon zvoleného povolání, tak i pro každodenní život. Naši studenti prokázali dobré odborné znalosti na praxi, získali výborné hodnocení od svých německých mistrů a o jejich dobrých výsledcích svědčí i ta skutečnost, že dva ze studentů získali nabídku zaměstnání u této nadnárodní servisní společnosti.

 

Protože žáci naší školy prokázali dobrou připravenost, náš partner byl spokojen a byli také spokojeni rodiče našich studentů, tak tato spolupráce pokračuje dál i v letošním školním roce 2008/2009. V současné době jsou dva studenti na dvouměsíční praxi u firmy STUDER v Thunu ve Švýcarsku. Při kontrolní návštěvě vedení školy v Thunu náš partner opět vyjádřil uznání nad dobrou přípravou studentů, potvrdil, že studenti dobře reprezentují svoji osobnost, dobře reprezentují školu a proto projevil zájem o pokračování této spolupráce i v dalších letech. To nám dává jistotu, že můžeme propagovat a informovat rodiče a studenty o této nové formě vzdělávání na naší Střední odborné škole a Středním odborném učilišti.

 

Vedení školy hledá i další možnosti a proto získalo grantovou podporu z prostředků Evropské unie pro zvýšení mobility našich studentů. V letošním roce budeme realizovat projekt v rámci programu „Leonardo da Vinci – mobility“, kdy 25 studentů bude absolvovat třítýdenní praxi u našeho dalšího zahraničního partnera v německém městě Halle. První 12 členná skupina studentů odjíždí již 16 března do školícího střediska společnosti BOMBARDIER v Halle, dříve nám známá společnost pod jménem Wagonbau Halle. Tento výrobce osobních a nákladních vagónů patří nyní pod kanadský koncern Bombardier. Školící středisko provádí jak přípravu truhlářů a modelářů, tak i přípravu mechatroniků a zámečníků a obráběčů kovů. Program třítýdenního pobytu zahrnuje jak odbornou přípravu, tak i společensko kulturní část zahrnující i získání obecných vědomostí o Sasku, kultuře a životě našich sousedů.

 

Vedení soukromé Střední odborné školy a Středního odborného učiliště TOS Čelákovice s.r.o. dbá o to, aby absolventi během svého studia na škole získali nejen potřebné odborné znalosti, ale hlavně získali sebejistou a důvěru ve svoji osobnost, že mohou vykročit do praktického života na pevných nohách. Tento rodinný způsob přístupu ke studentům realizuje vedení školy a vedení společnosti v úzkém kontaktu s rodiči. Můžeme konstatovat, že se nám společně daří připravovat a vychovávat naše studenty pro jejich profesní praktický život.

 

 

 

V Čelákovicích dne 2. února 2009

 

 

Ing. Karel Šrimpl

 

 

 

 

Aktuality

Provozní doba učňovského kadeřnictví

22.11.2023 18:50

Hledáme učitele matematiky, fyziky a popřípadě dalších technických předmětů

13.11.2023 13:47
Hledáme učitele matematiky, fyziky a popřípadě dalších  technických předmětů Hledáme učitele matematiky, fyziky a popřípadě technických předmětů, který je otevřený inovativnímu způsobu vzdělávání. Důležitá je pro nás přátelská komunikace a vlídná atmosféra. Jsme soukromá střední škola,...

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ 2024

13.11.2023 13:45
Vážení maturanti, CERMAT Vám zaslal na e-mailové adresy přihlášky k maturitě – MATURITA JARO 2024. CO MÁTE UDĚLAT – POKUD CHCETE JÍT K MATURITĚ  JARO 2024? Zkontrolujte přihlášku k maturitní zkoušce – zda Vaše osobní údaje jsou zcela v pořádku; bezchybně vyplňte formulář pro...

LÉTO S ČESKÝMI LITERÁTY

27.08.2023 19:25
ODKAZ NA SOUBOR S TEXTY Z LETOŠNÍHO PROJEKTU LÉTO S ČESKÝMI LITERÁTY   čeští literáti.docx (54292)

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY A K PROGRAMU NA PRVNÍ TŘI DNY

14.08.2023 17:22
Plán prvních třech dnů (1).xlsx (10866)

MATURITNÍ ZKOUŠKA "PODZIM 2023"

14.08.2023 10:56
Maturitní zkouška „PODZIM 2023“   Společná část MZ (didaktické testy) se konají 4. 9.-8. 9. 2023 Pozvánky k didaktickému testu budou zaslány od 16. 8. 2023.   Profilová část MZ (školní část): - písemná práce z českého jazyka (sloh) 12. září 2023 od 13:00 - písemná práce z cizího...

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 1. ročníků

21.06.2023 20:12
ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 1. ročníků   Dva běhy - turnusy: 25.9. – 26.9. 2023 – od 8:00 – 15:00; 2.10 – 3.10. 2023 – od 8:00 – 15:00. Adaptační kurz: je součástí výukového programu – je to součást docházky. Personální zabezpečení: třídní učitel, instruktoři dle zvolené...

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

18.05.2023 09:25

Ředitelské volno 19. 4. 2023

17.03.2023 09:29
Vážení žáci a rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy na den 19.4.2023 a 3.5.2023 ředitelské volno z organizačních důvodů (organizace didaktických...

Maturita 2023: pokyny k praktickým a písemným zkouškám z češtiny a cizího jazyka

15.03.2023 19:47
Pokyny k písemné maturitní zkoušce z českého jazyka 12. 4. 2023   Začátek písemné maturitní zkoušky je ve 13 hodin. Dostavte se podle rozpisu (bude zveřejněn na vchodových dveřích) do dané učebny v 12:40. K dispozici můžete mít pouze propisovací tužku a pravidla českého...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>