Velký úspěch SOŠ Čelákovice na výstavě ŘEMESLA 2014 v Lysé nad Labem

25.02.2014 00:00

Naše škola se prezentovala ve dnech 20. - 23. 2. 2014  na veletrhu odborných škol a učilišť pod názvem  „Řemesla 2014“, který se letos konal poprvé pod záštitou Krajské hospodářské komory Střední Čechy na Výstavišti v Lysé nad Labem. Studenti a studentky naší školy pod vedením učitelky Taťány Štěchové útulně vyzdobili a instalovali stánek, který rozdělili podle oborů a kde byly prezentovány výrobky studentů naší školy. Naše škola byla jednoznačně nejaktivnější školou veletrhu. Studenti a studentky aktivně zastavovali návštěvníky, nabízeli kosmetické a kadeřnické služby, měřili tlak, představili projekty, které právě realizujeme a informovali návštěvníky o možnostech studia na naší škole.  Neúnavně vysvětlovali principy fiktivní firmy „(V)Čelaphone“, získali pro ni sponzora a jejich propagační předmět je na cestě do daleké Číny.

 

Poprvé se také naše škola představila i na pódiu. Studenti a studentky třídy PO2 pod vedením třídní učitelky Bc. Yvony Cintlové jednoznačně odprezentovali své dovednosti nabyté při studiu na výbornou. Jejich prezentace o činnosti naší školy vybojovala škole krásné 2. místo v soutěži o nejlepší prezentaci.  Také studentky oboru kadeřnice a kosmetička pod vedením učitelky Moniky Haselbauerové a Bc. Romany Fialové, líčily a česaly vítězky zmíněné soutěže, které předváděly módní přehlídku. Studenti oboru truhlář pod vedením učitele Martina Čapouna bojovali v soutěži odborných škol a odborných učilišť stavebních řemesel „SUSO 2014“. Pracovali s vysokým nasazením, a snažili se zadané téma splnit, jak nejlépe dovedli.

 

Studenti a studentky předvedli dokonalou týmovou práci. Za jejich nadšení, vybrané chování a za úžasnou přátelskou atmosféru, která vyzařovala z našeho „živého“ stánku jim patří velká pochvala a poděkování. Krásnou tečkou za celým snažením bylo sobotní odpoledne, kdy naše škola získala 1. místo v soutěži veřejnosti o nejlepší stánek na výstavišti. Zlatý pohár putoval z ruky do ruky a všichni jsme si tuto slavnostní chvíli nesmírně užili, neboť to byla fantastická odměna za obrovské nasazení všech zúčastněných vyučujících a studentů. Naši práci ocenila paní poslankyně Mgr. Nina Nováková, která zahajovala výstavu. Ale především se SOŠ Čelákovice ukázala jako moderní a aktivní škola, jejíž žáci se umí chovat i vhodně obléknout, komunikovat a pilně pracovat!

Za to vše ještě jednou mnohokrát děkujeme!