Švandovo divadlo - MS1,MS2

06.06.2016 11:06

                                     ŠOA ve Švandově divadle

         Dne 2. června 2016  se zúčastnili  ve Švandově divadle žáci tříd MS1, MS2, SČ2 a KO2 divadelního představení s názvem ŠOA.

         Ve sklepních prostorách Švandova divadla, které  umocňovaly celkovou atmosféru,  se před našima očima ve zkratce odehrály skutečné životní příběhy dvou lidí. Ti se nikdy nepotkali a přesto měli mnoho společného. Žena ( Hana Marie Pravdová- herečka a režisérka) a muž ( Ing. Miloš Dobrý- sportovec, vynikající ragbista a odborník v oblasti chemie a strojírenství) se narodili v první třetině minulého století. Oba byli židovského původu, a tak se ani oni a členové jejich rodin nevyhnuli  holocaustu, jehož obětí se staly během 2. světové války více než dva miliony  Židů.

          Oba prošli koncentračními tábory Terezín a Osvětim. Miloš Dobrý po umístění v pracovním táboře ve Schwarzheide absolvoval pochod smrti, který i se svým bratrem přežil .  Stal se tak jedním z osmi pamětníků, kteří pochod smrti nejen přežili, ale vydali o něm svědectví dnes umístěné například na portálu Paměť národa.

            Také Haně Marii Pravdové se  podařilo utéci z pochodu smrti. Byla jedinou, kdo z celé rodiny zůstal naživu. Nakonec se rozhodla se svým  druhým manželem po roce 1948 opustit  komunisty obsazenou republiku a trvale se usadila v Londýně.

         Představení připomnělo události, na které lidstvo nemůže být hrdé , a  právě proto by neměly být nikdy zapomenuty.

         Tento příspěvek bych ráda uzavřela slovy Miloše Dobrého, který vzpomínal na své přežití v koncentračních táborech: ,, Já jsem měl takovou kliku, když já  si to vezmu. Tak takových náhod, co jsem měl. A to jsem to ani nemohl ovlivnit.“

                                                                                                                                                                                                  Martina Kotrbová