Přednáška v městské knihovně

18.10.2013 00:00

Dne 18.10. 2013 jsme se zúčastnili se třídou PO2 a MS4 besedy v Městské knihovně v Čelákovicích. Tématem byla samizdatová a exilová literatura. Přednášky se zhostila ředitelka knihovny paní Soňa Husáriková.

Studenti se mohli více dozvědět o jedné z černých etap naší české historie – okupaci vroce 1968. Představila nám hodně zajímavých autorů, kteří se v tomto období snažili psát. Mezi ně patří i naši nejvýznamnější spisovatelé: Bohumil Hrabal a Jaroslav Seifert. Doporučila nám přečíst si i jejich díla např.: Všecky krásy světa od Seiferta nebo Modlitbu pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga.

Výklad zpestřila četbou úryvků z různých knih. Nejvíce nás zaujala televizní ukázka z filmu Nesnesitelná lehkost bytí od Milana Kundery. Tento úryvek z filmu nás přenesl do roku 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy překročila hranice naší země a zahájila okupaci. Na závěr pustila film Černí baroni od Švandrlíka, který toto téma odlehčil.

Děkujeme paní Husárikové za pěkný výklad. Myslím si, že ho pojala velmi dobře a studenti si odnesli poznatky, které jim budou určitě užitečné k absolvování úspěšné maturitní zkoušky. Dvořáková Veronika PO2