Přednáška - nevidomí mezi námi

28.10.2017 22:15

Dne 24. 10. nás navštívila paní doktorka Radka Komárková, která měla přednášku v sále školy na téma Nevidomí mezi námi. Doprovázel ji její asistenční pes. Paní doktorka přicházela o zrak postupně od svých 19 let. V 35 letech oslepla zcela. Vyprávěla nám, jak se s touto nelehkou životní situací vyrovnávala a vyrovnává dodnes. Seznámila nás, jak nevidomí  řeší každodenních praktické záležitosti, se systémem podpory pro nevidomé a také nám přinesla na ukázku pomůcky, které používá např. indikátor hladiny, šablonu pro rozeznávání bankovek, Braillský řádek. Donesla nám také Bibli zapsanou bodovým písmem. Přednáška se všem velice líbila a spokojený se zdál i pejsek paní doktorky, který jí pomáhá i přesto, že je sám na jedno oko slepý.