Kroužek dovedných rukou pokračuje i ve školním roce 2010/2011

01.08.2010 14:03

Zahájení proběhlo dne 14.9.2010 v 15:30 hod.

Od jara roku 2010 probíhal pod vedením zkušeného mistra pana Josefa Šafaříka v dílnách naší školy Kroužek dovedných rukou. Tento kroužek je určen pro žáky prvního stupně ZŠ, kde si děti pod vedení mistra zkoušejí první kroky při práci se dřevem a jeho opracováním. Děti se seznámí s používáním ručního nářadí a při výrobě jednoduchých výrobků a hraček ze dřeva si pomalu osvojují pracovní návyky. Kroužek navštěvovalo 9 dětí a na jejich rozřázených tvářích byla vidět spokojenost a zájem o práci se dřevem.

Spokojenost dětí potvrdili i spokojení rodiče a proto i v tomto školním roce pokračujeme v práci s mládeží dál. Kroužek se koná jednou za týden v úterý v odpoledních hodinách a trvá dvě hodiny. Příhlášky do kroužku, popřípadě dotazy, prosím posílejte na adresu vedení školy, viz kontakty.