Exkurze Nymburk FOCUS, CHRÁNĚNÁ DÍLNA, OKRESNÍ SOUD

23.11.2013 00:24

Dne 6. 11. 2013 se naše třída vypravila na celodenní exkurzi do Nymburka. Dopoledne bylo věnováno návštěvě Občanského sdružení FOKUS. Je to nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dlouhodobě duševně nemocným. Ve Fokus-u nás velmi příjemně přivítala jedna z terénních pracovnic. Jsou to lidé, kteří pomáhají klientům např. při jednání s úřady, vyhledávání dalších služeb a zejména při řešení obtížných sociálních situací. Terénní pracovnice nás zavedla do terapeutické místnosti, kde jsme seděli v kruhu a besedovali o cílech a posláních o.s. Fokus, o jeho poskytovaných službách, ale také o vlastním duševním onemocnění, zejména schizofrenii. Když hovořila o možných příčinách vzniku této nemoci, všem se tajil dech. Asi nikdo z nás netušil, že jednou z příčin může být např. kouření marihuany - závislost, námi mladými, často velmi podceňovaná.. Exkurzi Občanského sdružení Fokus jsme zakončili v tréninkové kavárně Strejda Burger, kde jsme byli přivítáni milou paní vedoucí. Tréninková kavárna, v rámci chráněného zaměstnávání, nabízí pracovní rehabilitaci lidem s duševním onemocněním. Až na těchto pracovištích poznáváme, jak je důležitá každá pomoc a víra v sebe  samého.

Kupte si nějaký jejich výrobek a přispějte na dobrou věc. Po příjemném občerstvení nás čekala druhá část programu, a to návštěva Okresního soudu v Nymburce, kde jsme se zaujetím sledovali průběh celého procesu.  Den uběhl rychle, byl velmi náročný, avšak pestrý a zajímavý. Snažili jsme se vstřebat mnoho nových informací, mnoho nových podnětů a také se zamyslet nad žebříčkem životních hodnot.

Lakatošová Radka, studentka třetího ročníku