Exkurze - TOS - Čelákovice 14.6.2016

20.06.2016 21:31


Studenti oboru zámečník, obráběč kovů a nástrojař společně s 
mechatroniky a mechaniky seřizovači se zúčastnili dne 14.června odborné 
exkurze ve společnosti TOS ČELÁKOVICE – tradiční výrobce obráběcích 
strojů, který zaujímá jedno z nejdůležitějších míst v českém 
strojírenském průmyslu. Historie tohoto závodu sahá až k roku 1856. Pod 
ochrannou známkou TOS, která je celosvětově registrována, pokračuje 
vývoj a výroba obráběcích strojů, které jsou úspěšně dodávány do celého 
světa. Výrobním sortimentem je výroba vysoce přesných brousících strojů, 
konvenčních a CNC soustruhů, CNC ozubárenských strojů a multifunkčního 
soustružnického obráběcího centra TT75-to vše si zde naši studenti 
porohlédli za doprovodu odborného slova učitele Ing. Vaňka a Ing. 
Svobody, kteří zde několik let pracovali a tak opravdu věděli, co žákům 
přiblížit a prohloubit tak jejich znalosti získané ve škole.