Exkurze - 27.5 2016 - Gearspect Group a.s. -1. - 2.ročník mechatronik a mechanik seřizovač

31.05.2016 08:31

První a druhý ročník maturitního oboru mechatronik a mechanik seřizovač 
se zúčastnil exkurze do čelákovické firmy Gearspect Group a.s., která 
vyrábí měřicí přístroje a obráběcí stroje na ozubení a modernizujeme 
starší obráběcí stroje s možností přestavby CNC. Studenti pod vedením 
učitelů Ing. Bačové a Ing. Svobody si zde mohli zopakovat a přiblížit 
vše, co v hodinách technologie a strojů si zatím osvojili i to, co budou 
probírat další roky. Zejména se jednaloo CNC stroje a jejich možnosti ve 
výrobě zejména ozubených kol. Nechyběla ani praktická ukázka výrobků a 
malé "zkoušení" žáků.