Exkurze - 25.5. 2016 SVUM

27.05.2016 07:56

Studenti prvního a druhého ročníku obru zámečník, nástrojař a obráběč kovů se dne 25.5. v rámci hodin technologie zúčastnili exkurze ve společnosti SVÚM a.s. v Čelákovice, kde si za doprovodu Ing. Síse prohlédli laboratorní zázemí zdejší společnosti pro zkoušky kovů - pevnostní, tvrdosti a materiálových vlastností; které patří v České republice i v celoevropském měřítku k jednomu z nejkvalitnějších a největších. Při této exkurzi si studenti prohloubily své poznatky získané v hodinách technologie.