Exkurze - 22.6. 2016 Císař Karel IV. 1316 – 2016

27.06.2016 09:10

Císař Karel IV. 1316 – 2016

 

    Návštěva výstavy uspořádané k 700. výročí narození Karla IV. ve Valdštejnské jízdárně  byla mimořádnou celoškolní akcí , které se ve středu dne 22.6. 2016 zúčastnili žáci  učebních a maturitních oborů.

   Výstava byla zahájena 15. května u příležitosti narození Karla IV.    

 a trvat bude do 25. září. Poté bude expozice i s doprovodnými akcemi přemístěna do Norimberku.

    Smyslem výstavy bylo ukázat  historicky co nejobjektivnější portrét Karla IV. zbavený ideologických předsudků.  Osobnost Karla IV. byla zobrazena s jejími pozitivními i stinnými stránkami.

     Žáci měli možnost zhlédnout na 170 autentických exponátů vypůjčených z více jak stovky evropských a amerických muzeí, církevních  a soukromých sbírek.

     Karel IV. patřil k jedněm z nejzobrazovanějších panovníků středověku. Rozhodně byl mimořádně vzdělaný , bez něj by se Praha nestala takovým historickým skvostem střední Evropy, jakým je dnes.

     Na propagačních materiálech výstavy je zobrazen Karel IV. ( viz foto) , jak přijímá od francouzského následníka trůnu vzácné relikvie – dřevo a kříž – a ukládá je do relikviáře ve tvaru kříže. Tato krásná nástěnná  malba pocházející  z Karlštejna byla také součástí připravené expozice.

                                                                                                  Martina Kotrbová