DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 01. A 08. ČERVNA 2020

26.05.2020 13:34

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, který představil ministr školství již 14. dubna 2020, vláda dnes na svém jednání schválila:

MŠMT:

Možnost realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 – jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem (například pouze v některých oborech vzdělání, ve vybraných ročnících, na pracovištích některých spolupracujících firem apod.). Účast žáků bude dobrovolná.

SOŠ Čelákovice s.r.o.:

praktické vyučování mělo probíhat do 19. 6. 2020. Žáci mohou od 1. 6. do 19. 6. využít dobrovolné účasti na praktickém vyučování po konzultaci s vedením školy. Některá externí pracoviště jsou zavřená nebo mají zpřísněné podmínky pro vstup do firmy. Na školních pracovištích probíhají v některých dnech maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.

Zájemci o praktické vyučování napíší e-mail ředitelce školy reditelskola@seznam.cz, kde uvedou termíny a pracoviště, kam mají zájem nastoupit.

MŠMT:

Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

SOŠ Čelákovice s.r.o. :

od 8. 6. není možné uskutečnit konzultace pro žáky v termínech:

8. 6. MŠMT vyhlásilo přijímací řízení

9. 6. termín ústní ZZ

15. + 16. + 17. termín ústních MZ

Zájemci o konzultaci ve dnech 10. + 11. + 12. +  18. + 19. června napíší email učiteli a domluví se na termínu konzultace.

Podrobnější informace budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám, k 26. 5. zatím podrobnější informace rozeslané nebyly.