75-41-M/01 Sociální činnost - zkrácené studium

- dvouleté denní studium

- pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání

Studijní obor "Sociální činnost" připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociální pomoci dětem a dospělým. Je koncipován tak, aby umožnil absolventům vykonávat administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb, na sociálních zařízeních a na poskytování sociálních dávek.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních a terénních službách (ve státní i soukromé sféře). Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní práci s klienty (zajišťování jejich osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii) s cílem podpořit do nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Má také vědomosti, které může uplatnit v managementu sociálních služeb.

Absolvent rovněž získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost - "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Přihláška ke studiu -  Prihlaska_SS_2019_denni.pdf (184878)

                                                               Dotazník - nový ZŠ.docx (51710)

Učební plán -              SČ - denní zkrácené.pdf (310968)

Potřebujete více informací? 

Napište email - sekretariát@soscelakovice.cz