69-41-L/01 Kosmetička

Vzdělávací program studijního oboru Kosmetické služby je koncipován jako čtyřletý a  zabezpečuje získání odborných vědomostí a  praktických dovedností potřebných k  profesionálnímu vykonávání kosmetických služeb na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Cílem vzdělávacího programu je příprava k poskytování kvalifikovaných a kvalitních kosmetických služeb (provádět odborné kosmetické ošetření pleti, např. povrchové čištění pleti pleťovým mlékem a pleťovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí i přístroji a různé druhy manuálních a přístrojových masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek, běžné odborné práce při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých  částí  těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používaní vhodných přípravků podle aktuálního stavu pleti a věku zákazníka) a poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy; líčení pro všední a slavnostní příležitost.

 Uplatnění absolventů z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné  ve středně   velkých a malých provozovnách, studiích a salonech poskytujících odborné profesionální kosmetické služby prováděné náročnými technologickými postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně-hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými vědeckými poznatky.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

 

Učební plán:

 

Kmenový obor:   69 Osobní a provozní služby
Obor vzdělání:     69 – 41 – L/01 Kosmetické služby
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem/ za týden pro           1. - 4.ročník
Ročník 1.  2.  3.  4. 
A. Povinné
Český jazyk a literatura       3 2 2 3 10
Cizí jazyk (ANJ1, NĚJ1) 2 2 1 1,5 6,5
Konverzace v cizím jazyce 1 1 1 2 1,5 5,5
Cizí jazyk (ANJ2, NĚJ2) 1 1 1 1 4
Konverzace v cizím jazyce 2 1 0 0 0 1
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Historie společenského vývoje 1 1 0 0 2
Kultura osobního projevu 1 0 0 0 1
Matematika                2 2 2 2 8
Základy ekologie  1 0 0 0 1
Fyzika 0 0 1 0 1
Chemie 3 2 0 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Inform. a kom. technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 0 2 0 2
Základy podnikání 0 0 0 1 1
Kosmetika 3 1 2 3 9
Materiály 0 1 1 1 3
Zdravověda 2 2 2 3 9
Odborný výcvik 6 12 12 9 39
Výtvarná výchova 2 1 0 0 3
Psychologie  1 0 0 0 1
Obchodní korespondence 0 1 1 0 2
Dějiny kultury 0 0 1 0 1
Poradenské služby 0 0 0 1 1
Aplikovaná psychologie 0 1 0 0 1
   Celkem hodin týdně  34 35 33 31 133

 

 

 

 Ve čtvrtém ročníku je možnost volby z těchto maturitních seminářů:

 

Maturitní semináře:
Matematický seminář
Ekonomické teorie
Historický seminář
Ekonomický seminář
Občansko-společensko-vědní seminář
Cvičení z informačních technologií
Literární seminář
Jazykový seminář (ANJ,NĚJ)