Maturitní obory 

23-45-L/01         Mechanik seřizovač čtyřleté denní studium

23-45-L/01         Mechanik seřizovač – mechatronik čtyřleté denní studium

 

 

69-41-L/01         Kosmetička čtyřleté denní studium nebo čtyřleté dálkové studium

64-41-L/51         Podnikání dvouleté denní nebo dvouleté dálkové nebo dvouleté kombinované nebo 

                                       dvouleté distanční nástavbové studium 

75-41-M/01        Sociální činnost čtyřleté denní a čtyřleté dálkové studium