Školní řád pro školní rok 2021/2022

Vedení školy schválilo na pedagogické radě nový školní řád pro školní rok 2021 - 2022, který vychází z platného školního řádo pro rok 2020-2021, doplněného o zkušenosti s COVID -19 a o zkušenosti s distanční výukou. Prosím, otevřete si přiložený soubor

ŠKOLNÍ ŘÁD 2021-2022_kompl_pode.pdf (15169306)