Školné

Náklady spojené se studiem studentů jsou z hlavní části hrazeny pomocí dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z hospodářské činnosti školy.

Symbolické školné, které škola vybírá má dva významy. Za prvé slouží k dokrytí nákladů na provoz školy a za druhé slouží k tomu, aby si studenti školy již při studiu uvědomili, že v životě nelze nic očekávat zadarmo. Že do vlastního vzdělání musím vložit jak svůj čas a píli, tak i symbolické finanční prostředky. Výsledkem je potom moje vlastní vzdělání, lepší uplatnění ve společnosti a v životě a tomu odpovídající životní úroveň moje a mé rodiny.

 

Školné je splatné do 15. července před zahájením školního roku.

Pokud není možné z vážných důvodů částku zaplatit najednou, může jednatel společnosti povolit splátky pololetní, čtvrtletní, vyjímečně i měsíční a to pouze na základě žádosti zákonného zástupce studenta. Splátky se řeší individuálně po dohodě s jednatelem společnosti.