obor Sociální činnost

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2022 + PODZIM 2022“

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání:  Sociální činnost 74-41-M/01

denní a dálková forma

 

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ SOCIÁLNÍ POLITIKA“

(zahrnuje právo, sociální politika)                                                                                                                                                                                                         

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ SOCIÁLNÍ  SLUŽBY-PEČOVATELSTVÍ“  

(zahrnuje základy zdravotní nauky, specifika a postupy pečovatelských činností, psychologii, základy pedagogiky, speciální pedagogiku, sociální služby)

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA (žák se přihlásí k jedné variantě):

a)  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:  „SOCIÁLNÍ POLITIKA“            

b)  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:  „PEČOVATELSTVÍ“

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA (týká se studentů, kteří si ve společné části zvolili maturitu z cizího jazyka)

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:        matematika, cizí jazyk

                                                                                                         

     V Čelákovicích 30. 9. 2021                                              Ing. Ivana Němečková