obor Podnikání

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2022 + PODZIM 2022´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání:  PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

dálková a distanční forma

 

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ ÚČETNICTVÍ“  (účetnictví a právo)                                                     

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ EKONOMIKA PODNIKU“                                            (zahrnuje ekonomiku, marketing a management)                                                                                                          

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

„PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA (týká se studentů, kteří si ve společné části zvolili maturitu z cizího jazyka)

NEPOVINNÁ  PROFILOVÁ ZKOUŠKA:   matematika, cizí jazyk

 

                                                                                                                     

V Čelákovicích 30. 9. 2021                                                            Ing. Ivana Němečková