obor Mechanik seřizovač

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2022 + PODZIM 2022´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání: MECHANIK SEŘIZOVAČ 23-45-L/01

    Denní a dálková forma studia

 

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA: ,,TECHNOLOGIE ´´ (zahrnuje předměty Technologie, Automatizace obráběcích strojů, Programování)

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA: ,,STROJÍRENSTVÍ´´(zahrnuje předměty Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení)

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: ,,PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTU“ (Programování CNC, výrobu na konvenčních strojích, výrobu na CNC stroji).

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA

  1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA (týká se studentů, kteří si ve společné části zvolili maturitu z cizího jazyka)

NEPOVINNÁ  PROFILOVÁ ZKOUŠKA:   matematika, cizí jazyk

 

V Čelákovicích   30. 9. 2021                                                               Ing. Ivana Němečková