Přihlášení k Maturitě 2022

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2022

STUDENTI MATURITNÍCH ROČNÍKŮ,

NEJPOZDĚJI DO 25. 11. 2021 MUSÍTE ODEVZDAT VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2022.

Pokud nemůžete osobně, musíte odeslat přihlášku elektronickou poštou na „nemeckova@soscelakovice.cz „ a následně odevzdat osobně nebo poslat poštou.

Děkuji za dodržení termínu.

Ing. Ivana Němečková

Zpřístupnění projektu MZ2022 v IS Certis  od 15. listopadu, společně vyplníme ve škole přihlášky k maturitní zkoušce v období od 15. 11. do 19. 11.  2021

Podání přihlášky ke konání MZ 2022 NEJPOZDĚJI do 1. prosince (29. 11. 2021).

Předání výpisů z přihlášek žákům do 15. prosince 2021, který je nutné žákem zkontrolovat a potvrdit ředitelce školy správnost.

PRAVIDLA PRO PÍSEMNOU PRÁCI (PP) Z ČESKÉHO JAZYKA:

 • min. 250 slov

 • min. 110 minut

 • Pravidla českého pravopisu (u žáků PUP další pomůcky podle doporučení PPP)

 • 6 zadání stanoví ředitel školy

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČJL:

 • min. 60 děl – školní seznam (stanoví ředitel školy)

 • 20 děl – žákovský seznam

 • Kritéria pro žákovský seznam stanovil ředitel školy.

 • Odevzdání do 31. 1. // do 30. 6.

 • Příprava 15 minut

 • Zkouška max. 15 minut

 • V jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x list ke stejnému dílu

 

  Doporučení PPP platí 2. roky, hlídat datum vydání doporučení PPP k MZ!

 

PRAVIDLA PRO PÍSEMNOU PRÁCI (PP) Z CIZÍHO JAZYKA:

 • 2 zadání k výběru a v rámci 1 zadání 1 text k vypracování

 • min. 200 slov

 • 80 minut

 • překladový slovník

 • u žáků PUP další pomůcky podle doporučení PPP

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z CIZÍHO JAZYKA:

 • 20 maturitních témat

 • příprava 15 minut

 • zkouška max. 15 minut

 • překladový slovník

 • v jednom dni u jedné ZMK nelze losovat 2x list ke stejnému tématu

 • u žáků PUP další pomůcky podle doporučení PPP

 

Doporučení PPP platí 2 roky, hlídat datum vydání doporučení PPP k MZ.