Specifické projevy :

Možné zneužívání návykových látek

Všímáme si náhlých, ale také pozvolných změn chování jako je:

 • podrážděnost
 • úbytek zájmů
 • změny nálady
 • ztráta přátel
 • zanedbávání hygienických návyků
 • nápadné změny oblékání
 • vyhledávání samoty-opuštění domova
 • pozdní příchody, víkendová nepřítomnost
 • odmítání autority
 • vyhledávání literatury s drogovou tématikou
 • absence ve škole
 • lhaní
 • tajné telefonáty
 • ztráta peněz a cenností z domova
 • zhoršení školního prospěchu nebo jeho znatelné kolísání
 • odsouvání povinností, zapomnětlivost
 • zájem o diskotéky, party, srazy, kluby
 • přespávání v bytech kamarádů


 

Užívání drog pravděpodobnější

 • nespavost s nočním neklidem, rozrušením, podrážděností
 • nebo naopak zvýšená potřeba spánku
 • třesy, jež není možné vysvětlit onemocněním či rozrušením
 • pocity pronásledování ( stihomam)
 • ztráta chuti k jídlu, hmotnostní úbytek
 • nevolnost, zvracení, žaludeční potíže nebo zvýšená chuť k jídlu
 • překrvení spojivek
 • rozšíření zorniček, u opiátů naopak zúžení
 • sucho v ústech, okoralé rty
 • rýma, kašel, vleklý zánět průdušek
 • zvýšené pocení

Zřejmé zneužívání drog

 • přiznání k užívání drog
 • průkaz drog v biologickém materiálu
 • nález drogy a prostředků k její aplikaci
 • akutní otrava - intoxikace
 • nezvyklá činorodost
 • mnohomluvnost, špatná artikulace, euforie
 • strach, deprese, sebepoškozování, útlum
 • záchvaty smíchu nebo pláče
 • dezorientace, potíže s poznáváním osob
 • poruchy vědomí
 • stopy vpichů se změnami v kůži a cévách
 • zápach rozpouštědel
 • kriminální chování