Fiktivní firma

Přihlaste se k nám do oboru „Podnikání“  u nás obor nejen studujete, ale podnikání i zažijete!

Naše škola připravuje studenty pro trh práce, nikoliv pro úřad práce.   I proto se od příštího školního roku zapojí studenti oborů podnikání, ekonom, management strojírenství do projektu fiktivních firem. Studenti tak mohou v praxi zúročit nabyté teoretické znalosti, což je pro jejich budoucí uplatnění obrovská deviza.   Studenti oboru podnikání zažijí -  zjistí, že nejen píle, vytrvalost, obětování volného času, zodpovědnost, vzdělávání, ale i týmová práce a vysoká úroveň komunikace je nezbytnou součástí jejich osobnosti, pokud se mají na trhu práce uplatnit.

Čelákovice 11.10.2013

Výuka ve FIKTIVNÍ FIRMĚ započala. Všichni studenti mají určeny pracovní pozice. Byly vytvořeny čtyři oddělení - finanční, právní, obchodní a informačních technologií. Žáci zvolili ředitelku a jejího zástupce z řad žáků i jejich asistentku. Studenti se již definitivně shodli na předmětu podnikání „poskytování telekomunikačních služeb“ a vybrali si název své firmy „VČELA PHONE“
Začali jsme se zakladatelským rozpočtem, obchodní oddělení pilně pracuje na tarifech a mobilech, které budou nabízet. Další činností bude poskytování telemarketingu a zasílání reklamních SMS, takže studenti budou postupně obesílat všechny firmy v CEFIFU, aby jim nabídli své služby, tarify. Máme vytvořené logo firmy a identifikační karty. Právní oddělení sepisuje společenskou smlouvu a ostatní dokumenty, které jsou nutné k založení společnosti s ručením omezeným. IT oddělení tvoří webové stránky.

ředitelka školy

Čelákovice 31.1.2014