Aktuality

Výtvarná výchova v ateliéru akademických malířů manželů Elšíkových v Praze

14.12.2010 14:59
V rámci výtvarné výchovy jezdíme do ateliéru akademických malířů manželů Elšíkových v Praze, kde máme větší možnost poznat různé výtvarné techniky.  Vytvářeli jsme linoryty jako novoročenky, papírové koláže, kresbu zátiší se stínováním, výrobky z keramické hlíny. Vážíme si obětavého a laskavého přístupu a odborné pomoci paní a pana Elšíkových. Práce nás baví a výrobky, které si odnášíme domů...

Exkurze - Návštěva slévárny

24.11.2010 06:20
  Studenti studující třetí ročník v oboru nástrojař, operátor a zámečník navštívili výrobní halu společnosti TOS-MET slévárna a.s.. Studenti zde měli možnost seznámit se v praxi s tavícím procesem slévárny. Dále měli možnost v praxi poznat manipulaci s jeřáby, dopravníky a nízko a vysokozdvižnými vozíky v těžkém provozu. Zámečníci a nástrojaři poznali v praxi i...

Futsalový turnaj

11.11.2010 06:03
  Žáci naší školy dosáhli úspěchu v turnaji středních škol ve futsalu. Podařilo se jim porazit sportovní družstva SOŠ SOU Český Brod - Liblice a Gymnázia Čelákovice. Na konci prosince se bude konat další kolo.   Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

CORNY - Středočeský atletický pohár 2010

26.09.2010 07:14
  Naši sportovci zabodovali. Velmi hezkého výsledku se podařilo dosáhnout reprezentantům naší školy na okresním kole 29. ročníku Corny - Středočeského atletického poháru, který se konal 22. září ve sportovním areálu Houšťka. Ze tří dívčích družstev obsadily naše studentky druhé místo. Děvčata naši školu v tak silném zastoupení letos reprezentovala poprvé. Družstvu chlapců se podařilo...

Kroužek dovedných rukou pokračuje i ve školním roce 2010/2011

01.08.2010 14:03
Zahájení proběhlo dne 14.9.2010 v 15:30 hod. Od jara roku 2010 probíhal pod vedením zkušeného mistra pana Josefa Šafaříka v dílnách naší školy Kroužek dovedných rukou. Tento kroužek je určen pro žáky prvního stupně ZŠ, kde si děti pod vedení mistra zkoušejí první kroky při práci se dřevem a jeho opracováním. Děti se seznámí s používáním ručního nářadí a při výrobě jednoduchých výrobků a hraček ze...

Zahraniční praxe fy SCHAUDT Stuttgart

06.06.2010 07:23
Zahraniční praxe studentů a učňů.   Studenti a učni Střední odborné školy a Středního odborného učiliště TOS Čelákovice s.r.o. začali jezdit na odborné praxe do zahraničí k předním strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Vedení školy navázalo úzký kontakt se společností SCHLEIFRING SERVICE GmbH, která zajišťuje celosvětovou servisní síť pro brousící stroje předních...

Napište nám!

06.06.2010 05:18
Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10