změny 2016

Přehled nejdůležitějších změn: změny MZ 2016.pdf (380506)

  1. Model maturitní zkoušky zůstane v roce  2016  stejný jako v roce 2015.
  • Ve společné části budou opět dva předměty v základní úrovni obtížnosti:
  • Český jazyk a literatura (povinný),
  • Cizí jazyk (ANJ, NĚJ, RUJ) (volitelný, povinný) nebo matematika

        2. Je zrušena vyšší úroveň obtížnosti.

        3. Dočasná změna termínů pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce

                                     podání přihlášky žákem řediteli školy do 1. prosince 2015.

        4. Pořadí zkoušek a termíny jejich konání

                                         budou zveřejněny po vydání jednotného zkušebního schématu Cermatem

 

Z dalších důležité informace:

Pravidla pro konání opravných zkoušek
Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně (neopakuje tedy celou komplexní zkoušku) toto platí i pro části profilových zkoušek v případě, kdy se profilová zkouška skládá z více částí konaných různou formou.

Dále připomínám, že je žák povinen odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy do 31. března školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
Neodevzdá–li žák do stanoveného data vlastní seznam literární děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl pro danou úroveň obtížnosti v daném školním roce.