Bakalář - vstup

Naše škola připravila informace pro žáky a rodiče pomocí aplikace "BAKALÁŘ". Postupně během tohoto školního roku budeme rozšiřovat monžosti komunikace mezi rodiči, žáky a školou. Program Bakalář navazuje na aplikace, které používá již mnoho základních škol a rodiče již umí s těmito aplikacemi pracovat.

Prosíme - klikněte na níže uvedený odkaz:

Webová aplikace BAKALÁŘ - vs tup pro rodič e, žáky a učitele z internetu mimo vnitřní síť školy.

Webová aplikace BAKALÁŘ - vstup pro u čitele přes vnitříní síť školy - pouze počítače s povolením se připojit